აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ოზურგეთის ლოკაცია
აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ჩოხატაურის სასწავლო ფართი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

კოლეჯი ,,ჰორიზონტის" სტუდენტების ვიზიტი ლანჩხუთის თხილის გადამამუშავებელ ქარხანაში

კონკურსი დარგის ექსპერტების შერჩევის მიზნით

 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრმა გამოაცხადა კონკურსი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის დარგის ექსპერტების შერჩევის მიზნით, განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია 2024 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

დარგის ექსპერტთა შერჩევა მოხდება შემდეგ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ დასაქმების სფეროებში:

კოლეჯ ,,ჰორიზონტში" იბტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? ჩატარდა

კოლეჯ ,,ჰორიზონტში’’უკვე 2 წელია აქტიურად ფუნქციონირებს ახალგაზრდული კლუბი ,,ჰეკადემია’’,რომელმაც წარმატებით განახორციელა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორებიცაა შემოქმედებითი საღამო, შემეცნებიით გასართობი ღონისძიებები, ვიზიტები ხანდაზმულთა პანსიონში (იქ მყოფი ბენეფიციარების განწყობაზე ზრუნვა), ლაშქრობები, ბანაკის ტიპის აქტივობებში ჩართულობა, ფილმების ჩვენება-დისკუსია, დასუფთავების აქცია, წიგნის კითხვის პოპულარიზაციის დანეგვა და ა.შ

კოლეჯ ,,ჰორიზონტში" ახალგაზრდული ბიზნეს-კლუბის ფარგლებში ბიზნეს ფორუმი გაიმართება

პროფესიული უნარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით, ა(ა)იპ კოლეჯ ,,ჰორიზონტისა“ და ა(ა)იპ „საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის“ პარტნიორობით, გურიის რეგიონში პროექტი ,,ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის გაძლიერება” მიმდინარეობს.
პროექტი მიმართულია, ამავე პროგრამის ფარგლებში, 2022 წელს, კოლეჯ „ჰორიზონტის“ ბაზაზე შემქნილი ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის გაძლიერების, კოლეჯის სტუდენტებისა და ამ თემით სხვა დაინტერესებული წარმომადგენლებისთვის მრავალფეროვანი მომსახურებისა და აქტივობების შეთავაზებისკენ, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარების, ბიზნესის მართვის, სამოქალაქო ჩართულობისა და ცოდნის შეძენას.