აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ოზურგეთის ლოკაცია
აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ჩოხატაურის სასწავლო ფართი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა, საბუთები უნდა წარმოადგინონ არა უგვიანეს 2024 წლის 11 ივლისისა

 

vac
 
კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა, საბუთები უნდა წარმოადგინონ არა უგვიანეს 2024 წლის 11 ივლისისა.
 წარმოსადგენი დოკუმენტები:
 პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ფოტო 3x4-ზე ;
 საბაზო (9 კლასი) განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის ( ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან სრული საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობის მიხედვით);
ინტეგრირებული პროგრამის შემთხვევაში - საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
წვევამდელ ასაკს მიღწეული აპლიკანტი (გარდა იმ პირისა, რომელიც წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვას არ ექვემდებარება) ვალდებულია წარმოადგინოს წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის ან წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვიდან მოხსნის დამადასტურებელი დოკუმენტი
მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს:

გაიცანით ლუკა-წარმატებული სტუდენტი კოლეჯი ,,ჰორიზონტიდან"

Luksonaგაიცანით ლუკა- კოლეჯი ,,ჰორიზონტის“ პროფესიული პროგრამის ,, კულინარიის             ხელოვნება“ წარმატებული სტუდენტი
  ლუკა სწავლის დაწყებისთანავე გამოირჩეოდა ცოდნისა და საჭირო პროფესიული       უნარების დაუფლების წყურვილით. თავისი კრეატიულობითა და სიზუსტით  ყოველთვის მისასბაძი სტუდენტი იყო და განსაკუთრებული კულინარიული ნიჭით შთაბეჭდილებას ახდენდა როგორც თანატოლებზე, ასევე პროფესიული განათლების პედაგოგებზე . სულ ცოტა ხნის წინ ლუკამ წარმატებით იასპარეზა პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ ორგნიზებულ კულინარულ კონკურსში და დაამტკიცა, რომ ,,ჰორიზონტის“ პროფესიული სტუდენტები მზად არიან არა მარტო მიიღონ, არამედ ღირსეულადაც გაუმკლავდნენ მნიშვნელოვან გამოწვევბს.

საბოლოო არჩევანის მონიშვნის შესახებ!

PI 

     კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” პროფესიულ პროგრამებზე ჩატარებული გასაუბრების შედეგები ცნობილია !
  იმ შემთხვევაში, თუ 2 ან 3 პროგრამა გაქვთ არჩეული, შეგიძლიათ უკვე გააკეთოთ მონიშვნა vet.emis.ge-ს     გვერდიდან! 

მოკლევადიან პროგრამებზე რეგისტრაცია უკვე დაიწყო!

1   მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის   მსურველთა საყურადღებოდ!
 კოლეჯი "ჰორიზონტი"
  20 ივნისიდან აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამებზე:
  საერთაშორისო სამზარეულოს კერძების და მინი ნაწარმის მიმზადება;
  ბარის ორგანიზება;

Page 1 of 44