აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ჩოხატაურის სასწავლო ფართი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

გაეცანით პასუხებს რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ ხშირად დასმულ შეკითხვებზე

faq
   შეგახსენებთ, რომ კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია 16     მაისამდე გრძელდება🚀
 კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” რეგისტრაციის, პროფესიული პროგრამებისა და სასწავლო პროცესების შესახებ   საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, გთავაზობთ აღნიშნული საკითხების ირგვლივ ყველაზე   ხშირად დასმულ შეკითხვებს და მათ პასუხებს 
 ვის შეუძლია კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” ჩაბარება?
 პროფესიული განათლების მიღების უფლება აქვს ყველა პირს, ზოგადი განათლების საბაზო (9 კლასი) საფეხურის   დაძლევისა და კონკრეტული პროგრამისთვის დაწესებული მიღების წინაპირობების დაკმაყოფილების   საფუძველზე.
 რა ტიპის პროგრამები არსებობს კოლეჯ ,,ჰორიზონტში?
 ,,ჰორიზონტში” და ზოგადად, პროფესიულ განათლებაში არსებობს 3 ტიპის - საბაზო პროფესიული, საშუალო პროფესიული და უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.
საბაზო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობას წარმოადგენს სულ მცირე საბაზო (9 კლასი) ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა;
საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობას წარმოადგენს სულ მცირე სრული ზოგადი (12 კლასი) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ფლობა.

საგაზაფხულო რეგისტრაცია კოლეჯ ,,ჰორიზონტში"

admissions
კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო! თუ გსურს ისწავლო სასურველ პროგრამაზ, ეგახდე შენი საქმის პროფესიონალი , დასაქმდე ძალიან მალე და შეიქმნა წარმატებული კარიერა, გამოიყენე ეს შესაძლებლობა და დარეგისტრირდი ჩვენთან 22 აპრილიდან 16 მაისამდე, შენთვის სასურველ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია შეგიძლიათ როგორც ონლაინ, ასევე, ადგილზე, კოლეჯი ,, ჰორიზონტის” სამივე ლოკაციაზე.იხ. ვებ.გვერდის ბმული

კოლეჯი ,,ჰორიზონტის" პროფესიული განათლების მასწავლებელს, პროფესიული პროგრამის ,,სკოლამდელი აღზრდა" ხელმძღვანელს ექსპერტის სტატუსი მიენიჭა

xAT    ხათუნა მჟავიას, კოლეჯი ,,ჰორიზონტის” პროფესიული პროგრამის ,,სკოლამდელი აღზრდა” ხელმძღვანელს,     ვულოცავთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ადრეული აღზრდისა და განათლების   ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ავტორიზაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრ   კურიკულუმის ექსპერტის შესარჩევ კონკურსში წარმატებულ მონაწილეობას და ავტორიზაციის კურიკულუმის   ექსპერტის წოდების მიღებას.

ვემზადებით აგრარული კონფერენციისთვის

kooo  ვემზადებით ძალიან საინტერესო კონფერენციისთვის ,,კლიმატოგონივრული სოფლის მეურნეობა და აგრარული მეცნიერებები”. სტუდენტთა აგრარული კონფერენცია ტარდება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ექსტენციის ცენტრის ბაზაზე, აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მხარდაჭერითა და ,,მომავლის ფერმერის” ორგანიზებით.

Page 1 of 42