აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
აირჩიე პროფესია, შეიქმენი მომავალი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ჩოხატაურის სასწავლო ფართი
ჩოხატაურის ლოკაცია
კოლეჯი "ჰორიზონტი"
ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

ღია კარის დღე კოლეჯ ჰორიზონტში

კოლეჯ  ,,ჰორიზონტში” ღია კარის დღე ჩატარდა 
ოზურგეთის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს პროფესიული განათლების სწავლების მეთოდების, პროგრამებისა და დასაქმების შესაძლებლობებზე პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის კოორდინატორი ნინო ჩხიკვიშვილი ესაუბრა 
მოსწავლეებმა დაათვალიერს კოლეჯის ლაბორატორიები, მოსინჯეს საკუთარი შესაძლებლობები რამდენიმე მიმართულებით და დასვეს მათთვის საინტერესო შეკითხვები;

ახალგაზრდული ბიზნეს-კლუბის პროექტის ფარგლებში სემინარების სესიები გრძელდება

 

 

ახალგაზრდული ბიზნეს-კლუბის პროექტის ფარგლებში სემინარების სესიები გრძელდება.  

სემინარის თემა: მწვანე ტურიზმი-ძირითადი პრინციპები და მიდგომები“ 

ახალგაზრდული ბიზნეს-კლუბის პროექტის ფარგლებში პირველი სემინარი ჩატარდა

ახალგაზრდული ბიზნეს-კლუბის პროექტის ფარგლებში პირველი სემინარი ,,ორგანული სოფლის მეურნეობა და ტრანზაციის ეტაპები" ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. დამსწრეებმა ძალიან საინტერესო და დეტალური ინფორმაცია მიიღეს თემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, დასვეს სასურველი კითხვები და მიიღეს შესაბამისი პასუხები. 

2 და 3 ნოემბერს პროექტის ,,ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის გაძლიერება " ფარგლებში პირველი ონლაინ სემინარი ორგანული სოფლის მეურნეობა და ტრანზაციის ეტაპები ჩატარდება

 

ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ა(ა)იპ კოლეჯმა „ჰორიზონტმა“, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით გურიის რეგიონში დაიწყო, პირველი ონლაინ სემინარი ჩატარდება. პროექტის მთავრ მიზანს წარმოადგენს 2022 წელს განხორციელებული ექსტრაკურიკულური პროექტის ფარგლებში კოლეჯში ჩამოყალიბებული „ახალგაზრდული ბიზნეს კლუბის მაძლიერება“-კოლეჯის სტუდენტებისა და თემის წევრებისთვის ახალი შესაძლებლობების შეთავაზება. ამავდროულად პროექტი თავისი არსით მიმართულია საჯარო-კერძო პარტნიორობის განვითარებასა და ახლგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდაზე, რაც თავის მხრივ დადებითად აისახება ზოგადად რეგიონის განვითარებაზე.