პროფესიული განათლების მასწავლებლები

ნანა ჯოლია

ა(ა)იპ კოლეჯი ჰორიზონტის დირერქტორი. სამკერვალო წარმეობის პროფესიული პროგრამის გაცნობითი პრაქტიკის მოდულის პედაგოგი .

განათლება-დაამთავრა ქუთაისის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (1981-1986 წლები), 2018 წელს  სწავლა განაგრძო საქართველოს პოლიტექნიკური უნივესრიტეტში საჯარო მმართველობის პროგრამის დოქტორანტურაზე.

სამუშაო გამოცდილება-1.ქ.ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი -საშემდუღებლო წარმოების კათედრაზე დამხმარე თანამშრომელი (1981-1986 წწ)

  2. ოზურგეთის პროფესიული სასაწავლებელი-დირექტორის მოვალეობის     შემსრულებელი       

  შემსრულებელი (2006-2007 წწ)

 3. ოზურგეთის პროფესიული ლიცეუმი-დირექტორი (2007-2008)

 4. პროფესიული სწავლების ცენტრი-დირექტორი (2010-2011)

 5. სსიპ პროფესიული კოლეჯი,, ჰორიზონტი"-დირექტორი (2011-2012)

 6. ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი"-დირექტორი (2012 დღემდე)

 ნანა ფაჩუაშვილი- დირექტორის მოადგილე , თმის მომსახურებების პროფესიული პროგრამის უცხო ენის (ინგლისური) მოდულის პედაგოგი,

განათლება-აჭარის კოოპერატიული ინსტიტუტი , ინგლისური ენის ფილოლოგი, 1991-1997  წლები.

სამუშაო გამოცდილება- 1.ოზურგეთის მე-4 საბავშვო ბაღი, ინგლისური ენის პედაგოგი, 2000 წელი

 2.ოზურგეთის წ/ჯ ბავშვთა ბაღი ,,სავანე“, ინგლისური ენის მასწავლებელი, 2000 წელი

 3.ოზურგეთის მე-3 საჯარო სკოლა , ინგლისური ენის პედაგოგი, 2008 წელი

 4. პროფესიული სწავლების ცენტრი, ინგლისური ენის პედაგოგი, 2008-2012 წწ

5. ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“ , საწმისმწარმოებელი, 2011-2014 წწ

 6. ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“ , პედაგოგი, 2012

 7. ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“ , ხარისხის მართვის მენეჯერი, 2014-2017 წწ

 8.ა(ა) იპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტის“ დირექტორის მოადგილე, 2017 დან დღემდე

ნინო ჩხიკვიშვილი - პროფესიული პროგრამების მოდულების-ინტერპერსონალური კომუნიკაცია , პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები, კომუნიკაცია სერვისის სფეროსთვის პედაგოგი

განათლება -ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიურ დისციპლინათა სპეციალისტი, უმაღლესი(მაგისტრატურა), 1990-1995 წლები.

სამუშაო გამოცდილება - 1. ოზურგეთის ნინო ნაკაშიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, პედაგოგი 1995-2000 წლები

  2. ოზურგეთისა და ჩოხატაურის რაიონის სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა, სოციალური მომსახურების სააგენტო, ფსიქოლოგი, 2000-2005 წლები

3. ოზურგეთის ფსიქო-ნევროლოგიური დისპანსერი, ფსიქოლოგი, 2005-2011 წლები

4. გურიის რეგიონის ინვალიდ ბავშვთა ასოციაცია, ფსიქოლოგი , 2004 -2010 წლები

5.ოზურგეთის სწავლების ცენტრი, პედაგოგი, 2008-2010 წლები

6. სოციალური მომსახურების სააგენტო-გურიის რეგიონის ბავშვზე მეურვეობა-მზრუნველობის საბჭოს წევრი, ფსიქოლოგი, 2008-2015 წლები

7.ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, პედაგოგი, 2012 წელი

8.ა(ა)იპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი,  2012 წლიდან დღემდე

მერაბ კვერღელიძე-  პროფესიული პროგრამის მოდულების- რაოდენობრივი წიგნიერება და მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის  პედაგოგი .

განათლება-ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მათემატიკოსი , 1975-1970 წლები,

სამუშაო გამოცდილება- 1.ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ქვაბღას სკოლა, პედაგოგი, 1979-1982 წლები

                                             2. ოზურგეთის რაიონის გურიანთის საშუალო სკოლა, დირექტორის მოადგილე, 1983-1986 წლები

3. ოზურგეთის N მე-3 საშუალო სკოლა, დირექტორი, 1986-2007 წლები

4.ოზურგეთია ინდუსტრიულ პედაგოგიური კოლეჯი, დირექტორი, 2007-2009 წლები

5.პროფესიული სწავლების ცენტრი, სასწავლო პროცესებისა და სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი , 2009-2010 წლები

6. სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, სასწავლო პროცესებისა და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი , 2011-2012 წლები

7.ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზინტი“, პედაგოგი, 2013 წლიდან.

8.ა(ა)იპ კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, 2018 წლიდან დღემდე

ნათია ცეცხლაძე- პროფესიული მოდულების -,,სპეცხატვა და ფერთა თეორია“, ,,ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა“, ,,ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება“, ,,მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება“, ,,კოსტუმის ისტორიის საფუძვლები“ პედაგოგი.

განათლება -ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი, სახვითი ხელოვნების პედაგოგიკა და დიზაინი, 2003-2007 წლები

სამუშაო გამოცდილება 1.ოზურგეთის მესამე საჯარო სკოლა, პედაგოგი, 2008-2009 წლები

2. ოზურგეთის სწავლების ცენტრი, პედაგოგი, 2008-2010 წლები

3.სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, პედაგოგი, 2010-2011 წლები

4.სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია, სპეციალისტი, 2010-2012 წლები

5.ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, პედაგოგი, 2012 წლიდან დღემდე

ნანა გოგეშვილი პროფესიული მოდულების -,,გაცნობითი პრაქტიკა“, ,,ფრჩხილის თმის და კანის ტიპები“,- პედაგოგი

განათლება-პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერი, ქიმიკოს-ტექნოლოგი, 1983-1989 წლები

სამუშაო გამოცდილება 1.პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერმუშაკი, 1983-1989 წლები

2. ოზურგეთის ანასეულის ჩაის სუბტრ.კულტ.ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება,ბიოქიმიის განყოფილება, მეცნიერმუშაკი, 1989-1993 წლები

3. ოზურგეთის რ/ც საავადმყ.ციტოლოგიური ლაბორატორია, ლაბორანტი, 1994-2001 წლები

4. ოზურგეთის სამედიცინო სასწავლებელი, ლექტორი, 2002-2007 წლები

5. ოზურგეთის პროფესიული სასწავლებელი-ამჟამად ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2007-დან დღემდე

ნაზიბროლა ყაზაიშვილი  პროფესიული მოდულის ,,სამოქალაქო განათლება“ პედაგოგი.

განათლება-ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოზურგეთის ფილიალი,  იურისტი, 2001-2006 წლები

სამუშაო გამოცდილება-ოზურგეთის პროფესიული ცენტრი, მასწავლებელი, 2009 წელი

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, პედაგოგი, 2010-2011 წლები

სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, იურისტი, 2011 წლიდან დღემდე

მზევინარ ქანთარია- პროფესიული მოდულების ,,მეწარმეობა 1“ და ,,მარკეტინგი და გაყიდვები“ პედაგოგი

განათლება- თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტი,პოლიტეკონომიის მასწავლებელი, 1985-1990 წლები

სამუშაო გამოცდილება-ოზურგეთის 53-ე პროფ.ტექნიკური სასწავლებელი, პედაგოგი, 1990-2007 წლები,

ოზურგეთის პროფესიული ლიცეუმი, სპეც-პედაგოგი, 2007-2008 წლები,

სსიპ პროფესიული კოლეჯი,, ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2011-დან დღემდე

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“ , არქივარიუსი, 2012 დან დღემდე

ცაცა დოლიძე - პროფესიული მოდულების  ,, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ელექტროობაში“, ,,ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები“, ,, ელექტრული ტექნოლოგია“, ,, ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება“, ,, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ელექტროობაში“ პედაგოგი.

განათლება- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკოსი, 1966-1971 წლები

სამუშაო გამოცდილება- ანასეულის ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტ. სრულიად საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი, 1971-1975 წლები

ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტ.სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი, 1972-1975 წლბი

მახარაძის კვების მრეწველობის ტექნიკუმი, პროფკომიტეტის თავმჯდომარე, 1989-2006 წლები

ოზურგეთის ინდუსტრიულ პედაგოგიური კოლეჯი, პრაქტიკის ხელმძღვანელი, 2006-2009 წლები

ოზურგეთის პროფესიული სასწავლებელი, სპეცსაგნის მასწავლებელი, 2009-2011 წლები

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი",           პედაგოგი, 2011- 2012  წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი",         პედაგოგი, 2012 წლიდან დღემდე

ნინო დოლიძე - პროფესიული მოდულების ,, ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება, ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური დაგეგმარება, საწარმოო პრაქტიკა - სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური მოდელირება და კერვა, ქართული ეროვნული სამოსის მასალაში შესრულება, სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და კერვა, ტანსაცმლის შეკეთება, გადაკეთება და აღდგენა, პრაქტიკული პროექტი – სამკერვალო ნაწარმის ტექნიკური მოდელირება და კერვა, ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია პედაგოგი.

განათლება- მახარაძის N53 სპტ სასწავლებელი, სტერილიზაციის მეაპარატე მხარშავი, 1958-1986 წლები

სამუშაო გამოცდილება- ქ. ოზურგეთის სამკერვალო ატელიე "სპარტაკი", მკერავი, 1992-1995 წლები

ბათუმის სამკერვალო ფაბრიკა, მკერაცი, 1988-1990 წლები

ქ. ოზურგეთი ტყავ-ბეწვეულის ატელიე, მკერავი, 1999-2002 წლები

ქ. ოზურგეთის გურიის ტელევიზია, სტუდიის დიზაინერ-გამფორმებელი, 2003-2007 წლები

ოზურგეთის სწავლების ცენტრი, მასწავლებელი, 2009-2010 წლები

ა(ა) იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, პედაგოგი, 2012 წლიდან

ბელა გოგიჩაიშვილი -პროფესიული მოდულების ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის შესავალი, სასტუმროსა და რესტორნის-სამზარეულოს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა, მარკეტინგის და გაყიდვების საფუძვლები, გარემოსდაცვითი საფუძვლები პედაგოგი.

სამუშაო გამოცდილება-ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2012 წლიდან დღემდე

ნინო ზედგინიძე-პროფესიული მოდულების- თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია, თმის ღებვა, თმის ვარცხნილობები, თმის სპა პროცედურები, თმის შეჭრის ტექნოლოგია, პრაქტიკული პროექტი - თმის მომსახურება, საწარმოო პრაქტიკა - თმის მომსახურება, თმის ქიმიური დამუშავების ტექნოლოგია,

სამუშაო გამოცდილება- სილამაზის სალონი, სტილისტი, 200-2012 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2012 დან დღემდე

ზაირა ხარძიანი-პროფესიული მოდულების -სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება, მამაკაცის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება, ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება, მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება, მამაკაცის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება, ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური დაგეგმარება, ქალის ტანსაცმლის მასალაში შესრულება, ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული გაფორმება პედაგოგი.

სამუშაო გამოცდილება- სოხუმის სამკერვალო ფაბრიკა, ტექნოლოგი, 1985-1986 წლები

ოზურგეთის ადგილმრეწველობის კომბინატი, ტექნოლოგი, 1987-1994 წლები

ოზურგეთის პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2012 წლიდან დღემდე

თამარ ტვილდიანი- პროფესიული მოდულების -დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support, უცხოური ენა(ინგლისური)  პედაგოგი.

განათლება -ქუთაისის საინჟინრო ინსტიტუტი, ინჟინერ-ტექნოლოგი, 1991-1996 წლები

ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი,     ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, 1998-2002 წლები

სამუშაო გამოცდილება- ოზურგეთის ინდისტრიულ პედაგოგიური კოლეჯი, პედაგოგი, 1999-2008 წლები

ა(ა) იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი''-ინგლისური ენის პედაგოგი, 2012 დან დღემდე

ომარ ჩავლეშვილი-პროფესიული მოდულების საინჟინრო ხაზვა, კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში,  საინჟინრო პროექტი, პედაგოგი

განათლება-       საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკა და ტელემექანიკა, 1975-1980 წლები

სამუშაო გამოცდილება -მახარაძის მაღაროთა სამმართველო, საკონტროლო მზომი ხელსაწყოების ინჟინერი, 1980-1983 წლები

შპს "ასკანა"-მთავარი ინჟნერი, 1990-2000 წლები

პროფესიული კოლეჯი ჰორიზონტი, პედაგოგი, 2013 წლიდან დღემდე

თამარ არობელიძე-პროფესიული მოდული ,,სამოქალაქო განათლების“ პედაგოგი

განათლება -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-საციალური ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით,,მაინორი" საბანკო საფინანსო ეკონომიური, 2005-2010 წლები

სამუშაო გამოცდილება-ქ. თბილისის მერია, იურიდიული განყოფილება, 2006-2007

ა(ა) იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი", საქმისმწარმოებელი, 2014-2017 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2015 წლიდან დღემდე

ა(ა)იპ კოლეჯი ჰორიზონტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, 2017 წლიდან დღემდე

ირმა გოგუაძე-პროფესიული მოდულების, პირველადი სამედიცინო დახმარება, ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები პედაგოგი,

განათლება-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სანჰიგიენური ეპიდემიოლოგი, 1984-1990 წლები

სამუშაო გამოცდილება-აჭარის ასს რესპ. სანეპიდსადგური, სანიტარული ექიმი, 1990-1991 წლები

ოზურგეთის მაღაროთა სამმართველოსთან არსებული პოლიკლინიკა, ექიმი თერაპევტი, 1991-1995 წლები

ოზურგეთის მრავალპროფილიანი პოლიკლინიკა "საქიმო", ექიმი თერაპევტი, 1995-200 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი", ექთანი, 2014 წლიდან დღემდე

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2015 წლიდან დღემდე

ცირა სვანაძე-პროფესიული მოდულების ,, სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება“, ,,თმის ვარცხნილობები“,  ,, თმის შეჭრის ტექნოლოგია“, ,, თმის ღებვა“, ,, სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება“, ,, თმის სპა პროცედურები“, ,, სილამაზის მომსახურების ობიექტების ორგანიზება“ პედაგოგი.

განათლება -რუსეთის ფედერაციის ბრიანსკის ოლქის ადმინისტრაციის განათლების სამმართველოს სასწავლო ცენტრი "სტატუსი", საპარიკმახერო საქმე, 1996-1999 წლები

სამუშაო გამოცდილება რუსეთის ფედერაციის ქალაქ ბრიანსკის სალონი "ავანგარდი", რუსეთის ფედერაციის ქალაქ ბრიანსკის სალონი "ავანგარდი", 1999-2001 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2014 დან დღემდე

ანა ძიძიგური- პროფესიული მოდულების ,, სამზარეულოს ფუნქციონირება/სამზარეულოს ტექნოლოგიები (კულინარიის ხელოვნებისათვის)“, მარაგების კონტროლი, კერძების მომზადების ტექნოლოგია,ქართული სამზარეულოს საუზმეული, პრაქტიკული პროექტი - კულინარიის ხელოვნება/მზარეული, კულინარული მინინაწარმის მომზადება, საერთაშრისო სამზარეულოს გავრცელებული კერძების მომზადება, ქართული სამზარეულოს ძირითადი კერძების მომზადება“ პედაგოგი.

განათლება- ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი", სარესტორნო საქმისმწარმოებელი, 2014

სამუშაო გამოცდილება- რესტორანი "ნიაბაური", მზარეული, 2009-2012 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი ", მასწავლებელი,  2015 წლიდან დღემდე

კახაბერ გუდავაძე- პროფესიული მოდულების ,, გაცნობითი პრაქტიკა - ელექტროობაში“, ,, ელექტრული მონტაჟი“, ,, საინჟინრო პროექტი“, პედაგოგი

განათლება-ქ. ქუთაისის მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურების სასწავლებელი, რადიოსატელევიზიო აპარატურის მომსახურე და შემკეთებელი რადიომექანიკოსი, 1989-1991 წლები

სამუშაო გამოცდილება-კომერციული ტელეკომპანია "გურია",    მორიგე ტექნიკოსი, 1992-1993 წლები

სამაუწყებლო კომპანია "გურია", ინჟინერ-ელექტრიკოსი, 208-2016 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი", ელექტრიკოსის საგანმამათლებლო პროგრამის პრაქტიკის პედაგოგი, 2016 წლიდან დღემდე

სოფიო კვერღელიძე -პროფესიული მოდულის  ,,უცხო ენა“ (გერმანული)  პედაგოგი

განათლება- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტი,    გერმანისტი, 1998-2011

სამუშაო გამოცდილება - საცხობი ,,სატრაპეზო", ფინანსური მენეჯერი, 2012-2017 წლები

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი", პედაგოგი, 2018 დან დღემდე

ა(ა) იპ კოლეჯი ჰორიზონტი, ზრდასტულთა განათლების კოორდინატორი, 2019 დან დღემდე

მარიამ გირკელიძე -პროფესიული მოდულის ,,უცხო ენა" (ინგლისური) პედაგოგი. 

განათლება-თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალური მუშაობის ბაკალავრი, 2011-2015; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მეცნიერებების მაგისტრი, 2019-2022; პრაქტიკოსი მასწავლებლის სასერტიფიკატო გამოცდა -ინგლისური ენა , 10 კრედიტი. 

კახაბერ გოგოიბერიძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ელენე სამხარაძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

დავით ხომერიკი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ხათუნა მჟავია - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

მაკა ჭყონია - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ლალი ხომერიკი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

თამთა დოლიძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ეკატერინე ოსტროვსკი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ნინო ჩხატარაშვილი - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

თენგიზ გოგელია -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ზაზა ჟღენტი -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

გიორგი დარჩია -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ლაშა შაფაქიძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ნანა სიხარულიძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ქეთევან ბაშიტაიშვილი -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

იამზე კანდელაკი -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

მზია შევარდნაძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ლიანა კილაძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ხათუნა გიგიბერიძე - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ირინე მიგინეიშვილი -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ნათელა ლომჯარია - პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ასმათ ლომაძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ნონა ბერაძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ინგა სირაძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

ქეთევან კვაჭანტირაძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი

თამარ თავდიშვილი-პროფესიული განათლების მასწავლებელი

მარინა დოლიძე -პროფესიული განათლების მასწავლებელი