,,ჰორიზონტი"-ს გუნდი

1.ნანა ჯოლია- დირექტორი

2. ნანა ფაჩუაშვილი- დირექტორის მოადგილე

3.მერაბ კვერღელიძე- სასწავლო პროცესების მენეჯერი

4.ნინო ჩხიკვიშვილი- პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის მენეჯერი

5. თამარ არობელიძე-ხარისხის მართვის მენეჯერი

6. ზიტა ცქვიტინიძე- ხარისხის მართვის სპეციალისტი

7.სოფიო კვერღელიძე-ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

8.ნაზიბროლა ყაზაიშვილი-იურისტი

9.მარინე ლომჯარია-ფინანსური მენეჯერი

10.ნანა კილაძე-მთავარი ბუღალტერი

11. შორენა ნიკოლაიშვილი-შესყიდვების მენეჯერი

12.მზევინარ ქანთარია-ბილიოთეკარ-არქივარიუსი

13.ირმა გოგუაძე- ექთანი

14.მარიამ გირკელიძე- საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერირეე

15.რევაზ კალანდაძე-კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ადმინისტრატორი

16.ლუარა გოგეშვილი-დამხმარე თანამშრომელი

17.დიმიტრი ნაცვალაძე-მატერიალური რესურსების მენეჯერი

18.ქეთევან მახარაძე-დამხმარე თანამშრომელი

19.თამარ მარკოიშვილი-ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

20.ელვარდი დოლიძე-დარაჯი

21.გიორგი ჩიჩუა-დარაჯი

22.სოზარ გულბიანი

23.მზია ჩხარტიშვილი-დარჩია-დამლაგებელი

24ხათუნა სოსელია-დამლაგებელი

25.ლალი ფიფია-დამლაგებელი

26.კახაბერ ჩხაიძე-მძღოლი

27.ვლადიმერ ბაჯელიძე-მეეზოვე

28.ვასილ ჟღენტი-ცეცხლფარეში

29.ვლადიმერ ღლონტი-დარაჯი

30.ვაჟა გვარჯალაძე-შრომისა და უსაფრთხოების დაცვის სპეციალისტი

31.თეა თოიძე-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალისტი

32.თეა სურგულაძე-ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი

33. გურამ შარაშიძე-ლოჯისტიკის სპეციალისტი

34.თამარ აროშიძე-შესყიდვების სპეციალისტი