ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“ გურიის რეგიონში მდებარე ერთადერთი სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტში, ამიტომაც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივებისთვის იგი განათლების ძირითადი კერაა, საიდანაც ისინი სწავლას, ახალი უნარების შეძენასა და კარიერას იწყებენ.

სასწავლო პროგრამების დანერგვა კოლეჯში კერძო სექტორის მოთხოვნებისა და მუნიციპალიტეტების სტრატეგიული განვითარების გეგმის გათვალისწინებით ხდება. ჩოხატაურის ლოკაციაზე, ძირითადად მიმდინარეობს პროგრამები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. რაც შეეხება ლანჩხუთის ლოკაციას, მისი მშენებლობა 2022 წელს დასრულდა და პირველ ნაკადს კოლეჯი 2023 წლის საშემოდგომო მიღებისთვის 7 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიიღებს. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ლანჩხუთის ფართზე:


ლანჩხუთის სასწავლო ფართი

თმის მომსახურება

III

ელექტროობა

III

სასტუმრო მომსახურება(ინტეგრირებული)

IV

სამკერვალო წარმოება

III

ვებტექნოლოგიები(ინტეგრირებული)

IV

სკოლამდელი აღზრდა

V

ბუღალტრული აღრიცხვა

V