მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები


კოლეჯი  ,,ჰორიზონტი“ წარმატებით ახორციელებს მოკლევადიან მომზადება/გადამზადების პროგრამებს, რითაც ზრუნავს ზრდასრულთა უნარების განახლებასა და მათი კომპეტენციების განვითარებაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ,,ჰორიზონტი“ ავტორიზებულია 18 მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების პროფესიულ პროგრამაზე. მოკლევადიანი პროგრამების ასეთი მრავალფეროვანი არჩევანი ნამდვილად გამოარჩევს კოლეჯ ,,ჰორიზონტს“ სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებისგან.

მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამები:

ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი", რუსთაველის N8                                       ადმინისტრაციული პროცესები,
დასუფთავება და უსაფრთოება სასტუმროში
ბარის ორგანიზება
ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები
თმის ღებვა და ქიმიური დამუშავება
თმის შეჭრა და ვარცხნილობები
კერძების მომზადება
 სხვადასხვა ტექნოლოგიური მეთოდით
მაკიაჟის შესრულება და დერმოპიგმენტაცია
პრაქტიკული ბუღალტერია -
საბუღალტრო პროგრამა „ORIS”-ი
სასტუმროს დაჯავშნისა და
მიღება-განთავსების მომსახურება
სერვისი და სერვირება
სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა და
 მეთოდოლოგია სკოლამდელი აღზრდის
 დაწესებულებებში
საერთშორისო სამზარეულოს კერძების
 და მინი ნაწარმის მომზადება
უსაფრთხოება და სპეციალური
 საგანმანათლებლო საჭიროებების
მქონე ბავშვებთან მუშაობა
 სკოლამდელ დაწესებულებაში
ა(ა)იპ კოლეჯი "ჰორიზონტი", რუსთაველის N8                                      ქალის მსუბუქი ტანსაცმლის მასალაში
შესრულება
საყოფაცხოვრებო ნაწარმის კერვა
და დეკორატიული გაფორმება
 
 
ჩოხატაური, გორაბერეჟოული ვენახის გაშენება-მოვლა
ხეხილოვანი კულტურების დაცვა
ღვინის დამზადება საოჯახო მარანში