აირჩიე პროფესია,
შეიქმენი მომავალი!
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები
ელექტრიკოსი
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

პროფესიული განათლების მიმართულებები

პროფტესტირება

პროფესიული ტესტირების გავლის პროცედურები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო დაფინანსებით ჩარიცხვის მიზნით, საჭიროა რეგისტრაცია და პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქვემოთ მოცემული ეტაპის/ების გავლა:სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება;დამსაქმებლის მიერ ორგანიზებული კონკურსი (სამუშაოზე დაფუძნებულ/დუალურ პროგრამებზე სწავლის უფლების მოპოვებისთვის);მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ჩატარებული შიდა კონკურსი/შერჩევა; გასათვალისწინებელია, რომ აპლიკანტს უფლება აქვს ჩააბაროს არჩეული პროგრამების შესაბამისი ყველა გამოცდა და საბოლოო არჩევანი გააკეთოს მისთვის სასურველ პროგრამაზე. საბოლოო არჩევანის გაკეთების ვადები განსაზღვრულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით, არის სავალდებულო და აპლიკანტი მისი სარეგისტრაციო სისტემაში (vet.emis.ge) მონიშვნის გარეშე ვერ მოიპოვებს სწავლის უფლებას. გარდა ამისა, დადგენილ ვადებში აუცილებელია აპლიკანტის მიერ არჩეულ დაწესებულებაში საბუთების წარდგენა და ხელშეკრულების გაფორმება სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მიზნით.იმ შემთხვევაში თუ, აპლიკანტების ჩარიცხვის შემდეგ დაწესებულებებს დარჩათ ვაკანტური ადგილები, მართვის სისტემის სპეციალურ პროგრამაში (vet.emis.ge) ასახული ინფორმაცია ვაკანტური ადგილების თაობაზე ხელმისაწვდომი გახდება იმ პირებისთვის, ვინც ვერ მოიპოვა სწავლის უფლება.ასეთ აპლიკანტებს მეორადი ჩარიცხვის ფარგლებში, შესაძლებლობა ეძლევათ სარეგისტრაციო სისტემაში (vet.emis.ge) ასახულ ვაკანტურ ადგილებზე, პირველად არჩეული პროგრამების ფარგლებში, ხელახლა გააკეთონ არჩევანი გამოთავისუფლებული ადგილების არსებობის შემთხვევაში და დადგენილ ვადებში არჩეულ დაწესებულებაში წარადგინონ საბუთები სტუდენტის სტატუსის მოპოვების მიზნით.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები ზემოაღნიშნული პროცედურების შესაბამისად რეგისტრირდებიან, თუმცა ისინი სარგებლობენ ალტერნატიული პროფესიული ტესტირების ფორმით, რაც გულისხმობს სპეციალისტების მიერ მათი უნარების პროფესიულ პროგრამასთან შესაბამისობის შეფასებას. სად შეიძლება ვიხილოთ ჩასაბარებელი ტესტების ნიმუშები?აპლიკანტებს საშუალება აქვთ ჩასაბარებელი ტესტების ნიმუშები იხილონ შემდეგ ბმულზე: https://vet.emis.ge/#/news 

გვიპოვეთ რუკაზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ. ოზურგეთი, რუსთაველის ქ. №8

ტელეფონი: 577 180 712

ელფოსტა: info@horizonti.ge

სტუდენტური სერვისები

ელექტრონული ბიბლიოთეკა

სასარგებლო ბმულები

საიტის მფლობელია კოლეჯი "ჰორიზონტი". საიტზე განთავსებული მასალების გამოყენებისთვის საუცილებელია მფლობელის თანხმობა.

ნავიგაცია