პროფესიულ კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ

🔈პროფესიულ კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ! 
📢ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი” 2019 წლის 8 აპრილიდან 19 აპრილის ჩათვლით აცხადებს საგაზაფხულო მიღების რეგისტრაციას შემდეგ სპეციალობებზე:
1.კულინარიის ხელოვნება
2.თმისა და სილამაზის მომსახურება
3.ელექტროობა
4.სამკერვალო წარმოება

რეგისტრაციის მსულველებმათან უნდა იქონიონ პირადობის მოწმობის ასლი, ხოლო სასწავლებელში ჩარიცხვისთვის აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტები-ატესტატი ან დიპლომი, შესაძლებელია აღიშნული მათი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, დაბადების მოწმობის ასლი, 2 ცალი ფოტო (3×4 ფორმატი)
განათლების დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე სტუდენტები კოლეჯში ვერ ჩაირიცხებიან!!!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.