სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯ ,,ჰორიზონტში”

სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 6,7,8 ნოემბერს მხარდაჭერის სპეციალისტი ქალბატონი ნანა შარაბიძე იმყოფებოდა ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯ „ჰორიზონტში“ მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ქვეპროგრამის ფარგლებში, როგორც დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტი.სამუშაო შეხვედრები გაიმართა როგორც ადმინისტრაციასთან,ასევე პედაგოგებთან.დიდი მადლობა ქალბატონ ნანას დახმარების და მხარდაჭერისთვის.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.