სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯ ,,ჰორიზონტში”

სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 6,7,8 ნოემბერს მხარდაჭერის სპეციალისტი ქალბატონი ნანა შარაბიძე იმყოფებოდა ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯ „ჰორიზონტში“ მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ქვეპროგრამის ფარგლებში, როგორც დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტი.სამუშაო შეხვედრები გაიმართა როგორც ადმინისტრაციასთან,ასევე პედაგოგებთან.დიდი მადლობა ქალბატონ ნანას დახმარების და მხარდაჭერისთვის.

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.