კოლეჯ ,,ჰორიზონტში” საშემოდგომო მიღება დაიწყო

❗️ პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო

➡️ რეგისტრაციის ვადა: 3-19 ოქტომბერი

➡️ რეგისტრაცია იწარმოებს – საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ონლაინ 👉 https://vet.emis.ge/#/

➡️ რეგისტრაციისთვის საჭიროა – პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

➡️ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირება შეუძლია ნებისმიერ პირს (მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს), რომელსაც აქვს ზოგადი საბაზო განათლების (9 კლასი) დამადასტურებელი დოკუმენტი. პროგრამებზე რეგისტრაციის ასაკი შეზღუდული არ არის.

➡️ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ.

➡️ პროფესიული ტესტირების გავლა შესაძლებელია ქართულ, რუსულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

#პროფესიულიგანათლება

#აირჩიეპროფესიაშეიქმენიმომავალი

#პროფესიულიკოლეჯიჰორიზონტი

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.