ერთიანი მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტში – „ერთიანი მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება” – პროფესიული კოლეჯი “ჰორიზონტი” აქტიურადაა ჩართული. მოეწყო და შესაბამისი ტექნიკით აღიჭურვა ვიდეო-საკონფერენციო ოთახი. სპეციალური ტრენინგები გაიარეს კოლეჯის პედაგოგებმა.
პროექტის ფარგლებში გაიმართა ვიდეო კონფერენციები, სადაც განხილული იყო ახალი მოდულური პროგრამა და მისი დანერგვა-განხორციელებისთვის საჭირო ქმედებები.

პრეზენტაცია

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.