მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსის პრაქტიკა

პროფესიული კოლეჯი ჰორიზონტის მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსის სტუდენტების პრაქტიკული მეცადინეობა ქალაქ ოზურგეთის ცენტრში გაიმართა. სტუდენტებმა დაათვალიერეს მცენარეებზე არსებული მავნებლები და შეიმუშავეს მათთან ბრძოლის ღონისძიებების გეგმა. პრაქტიკულ მეცადინეობას ესწრებოდნენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები.

Share Button
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.