ხარისხის მართვის მენეჯერი

თამარ არობელიძე
დაბადების ადგლი, თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) ოზურგეთი, 26.11.1988

მისამართი: ოზურგეთი, ი.გოგებაშვილის №43

ფაქტიური მისამართი: ოზურგეთი, კ.მეგრელიძის მესამე შესახვევი №5

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონის (მობ) ნომერი: 555 67 18 64

ელექტრონული ფოსტა (E-mail) tamararobelidze@yahoo.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.