შესყიდვების სპეციალისტი

შორენა ნიკოლიშვილი

ელ.ფოსტა -shorenanikolaishvili@mail.ru

მობ: 568 744 010