სტუდენტთა სასწავლო ცხრილი

2018 წლის საგზახულო მიღების ცხრილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ულო