საქმისმწარმოებელი

ლელა ბაიაშვილი

ე.მეილი-lbaiashvili@rumbler.ru

მისამართი-გრიბოედოვის ქუჩა , ბინა N21 /14, ოზურგეთი

ფაქტობრივი მისამართი-გრიბოედოვის ქუჩა , ბინა N21 /14, ოზურგეთი

მობ-555 10 49 10