რეესტრისმწარმოებლის სპეციალისტი

მარიამ გირკელიძე

დაბადების თარიღი/რიცხვი/თვე/წელი -14/11/1993

მისამართი-ოზურგეთი, ბოხვაური

ფაქტობრივი მისამართი-ოზურგეთი, ბათუმის ქუჩა N60

ელ.ფოსტა- mari.girkelidze@yahoo.com

Mob:577 56 61 45 ; 551 28 02 05