პროფორიენტაციის მენეჯერი

ნინო ჩხიკვიშვილი

nino.chxikvishvili@mail.ru

577 16 22 85