საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი

ზიტა ცქვიტინიზე

დაბადების ადგილი, თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) ქალაქი ოზურგეთი, 21.10.1980

მისამართი: ოზურგეთი, დუმბაძის ქუჩა N21

ფაქტიური მისამართი: ოზურგეთი, დუმბაძის ქუჩა N21

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონის (მობ) ნომერი: 595 343 604

ელექტრონული ფოსტა (E-mail) zitatskvitinidze@mail.ru

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.