პედაგოგები

1 ჯოლია ნანა – სამკერვალო წარმოება-გაცნობითი პრაქტიკა
2 ფაჩუაშვილი ნანა – ინგლისური ენის და ლიტერატურის პროფესიული მასწავლებელი
3 ლომჯარია მარინე – კულინარიის ხელოვნება-კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში
4 კვერღელიძე მერაბ – რაოდენობრივი წიგნიერება
5 ჩხიკვიშვილი ნინო – ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
6 ძიძიგური ანა – პროფესიული მასწავლებელი-კულინარიის ხელოვნება
7 ყაზაიშვილი ნაზიბროლა –  პროფესიული მასწავლებელი-სამოქალაქო განათლება
8 კილაძე ნანა – კულინარიის ხელოვნება-კალკულაცია და აღრიცხვა კვების ობიექტებში
9 კალანდაძე რევაზი –  ინფორმაციის ტექნოლოგია-კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები
10 ქანთარია მზევინარ – პროფესიული მასწავლებელი მეწარმეობა, მარკეტინგი
11 გოგეშვილი ნანა – პროფესიული მასწავლებელი გაცნობითი პრაქტიკა, ფრჩხილის, თმის და კანის ტიპები
12 ხანთაძე თამარ – პროფესიული მასწავლებელი-ინფორმაციული წიგნიერება
13 მექვაბიშვილი რაისა – რუსული ენის და ლიტერატურის პროფესიული მასწავლებელი
14 ნიკოლაიშვილი შორენა – თმის მომსახურება-ანგარიშსწორება, კალკულაცია და ხარჯთაღრიცხვა სილამაზის მომსახურების ობიექტებზე
15 დოლიძე ნინო  – პროფესიული მასწავლებელი-სამკერვალო წარმოება
16 ცეცხლაძე ნათია – პროფესიული მასწავლებელი-სამკერვალო წარმოება, თმის მომსახურება
17 ჯაველიძე მანანა – პროფესიული მასწავლებელი-კულინარიის ხელოვნება
18 დოლიძე ცაცა – პროფესიული მასწავლებელი-ელექტროობა
19 ომარ ჩავლეშვილი – პროფესიული მასწავლებელი-ელექტროობა
20 ლევან ღლონტი – პროფესიული მასწავლებელი-ინფორმაციის  ტექნოლოგია
21 ტალიკაძე ნინო – პროფესიული მასწავლებელი-კულინარიის ხელოვნება
22 ზედგენიძე ნინო – პროფესიული მასწავლებელი-თმის მომსახურება
23 ხარძიანი ზაირა – პროფესიული მასწავლებელი-სამკერვალო წარმოება
24 გოგიჩაიშვილი ბელა – პროფესიული მასწავლებელი-კულინარიის ხელოვნება
25 წყავზარაძე ვანო –  პროფესიული მასწავლებელი-ბართენდერი
26 თამარ ტვილდიანი – ინგლისური ენის და ლიტერატურის პროფესიული მასწავლებელი

27 კახა გუდავაძე – პროფესიული მასწავლებელი-ელექტროობა

28 ირმა გოგუაძე – პროფესიული მასწავლებელი-პირველადი სამედიცინო დახმარება

29 ცირა სვანაძე – პროფესიული მასწავლებელი-თმის მომსახურება

30 თამარ არობელიძე -პროფესიული მასწავლებელი-სამოქალაქო განათლება

31 ვახტანგ გველებიანი- , პროფესიული მასწავლებელიინფორმაცის ტექნოლოგია

32. სოფო კვერღელიძე-პროფესიული მასწავლებელი, გერმანული ენა