პედაგოგები

1 ჯოლია ნანა – დირექტორი, ინჟინერ მექანიკოსი
2 ფაჩუაშვილი ნანა -მოადგილე, მასწავლებელი, ინგლისური ენის და ლიტერატურის პედაგოგი
3 ლომჯარია მარინე – მთავარი ბუღალტერი; ეკონომისტი/კალკულაციის მასწავლებელი
4 კვერღელიძე მერაბ – სასწავლო პროცესის და სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკის კოორდინატორი; მათემატიკოსი
5 ჩხიკვიშვილი ნინო – კარიერის დაგეგმვის და პროფორიენტაციის მენეჯერი, ფსიქოლოგი
6 ძიძიგური ანა – მასწავლებელი,მზარეული
7 ყაზაიშვილი ნაზიბროლა – იურისტი,მასწავლებელი, სამართალმცოდნე
8 კილაძე ნანა – ბუღალტერიის მასწავლებელი
9 კალანდაძე რევაზი – ქსელების ადმინისტრატორი,მასწავლებელი, კომპ. სისტემებისა და ქსელების სპეც.
10 ქანთარია მზევინარ – ბიბლიოთეკარ-არქივარიუსი, ეკონომისტი
11 გოგეშვილი ნანა – მასწავლებელი, ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი
12 გოგეშვილი ლუარა – მასწავლებელი, სწავლული აგრონომ-ეკონომისტი
13 გაბედავა რეზო – მასწავლებელი, ხე-ტყის დამზადების ინჟინერ-ტექნოლოგი
14 ორაგველიძე რამინი – მასწავლებელი, ინჟინერ-მექანიკოსი
15 ინწკირველი გიორგი – მასწავლებელი, ტექნიკოს-მექანიკოსი
16 ხანთაძე თამარ – მასწავლებელი, ეკონომისტ-მათემატიკოსი/პერსონალური კომპიუტერის მართვის საწყისები
17 მექვაბიშვილი რაისა -რუსულიენის მასწავლებელი, რუსული ენის და ლიტერტურის მასწავლებელი
18 მახარაძე ქეთევან -გიდისსპეცაილობის მასწავლებელი კვ., ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი
19 ნიკოლაიშვილი შორენა – ბუღალტერიის მასწავლებელი,კვ მათემატიკოსი/ბუღალტერი
20 დოლიძე ნინო მასწავლებელი – ჭრა-კერვის სპეციალისტი, მკერავი – სამუშაო გამოცდილება 10 წელი
21 ცეცხლაძე ნათია – მასწავლებელი სახვითი ხელოვნების სპეციალისტი
22 ჯაველიძე მანანა – მასწავლებელი, ინჟინერ-ტექნოლოგი
23 დოლიძე ცაცა – მასწავლებელი, ფიზიკოსი
24 ომარ ჩავლეშვილი – მასწავლებელი-ელექტრიკოსის ჯგუფში -ინჟინერ-მექანიკოსი ელექტრიკოსად მუშაობის 5წლიანი გამოცდილება
25 გემელი თენიეშვილი – მასწავლებელი სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, 12 წლის სამუშაო გამოცდილება
26 ლევან ღლონტი – მასწავლებელი, კომპიუტერული ქსელების ტექნიკოსის 7 წლის სამუშაო გამოცდილება
27 ტალიკაძე ნინო – ნატურალური და ქიმიური ბოჭკოების დართვის სპეციალისტი, პურის ცხობის წარმოების სპეციალისტი
28 ჩიტაიშვილი მადონა – მასწავლებელიმცენარეთა და დაცვის ტექნიკოსის ჯგუფში- აგრონომი
29 ზედგენიძე ნინო – მასწავლებელი, სტილისტი
30 ხარძიანი ზაირა – მასწავლებელი
31 გოგიჩაიშვილი ბელა – მასწავლებელი, ტურიზმის მართვის სპეციალისტი
32 წყავზარაძე ვანო -სარესტორნო საქმისმწარმებლის ჯგუფის მასწავლებლი
33 თამარ ტვილდიანი ინგლისური ენის მასწავლებელი -ინგლსური ენის პედაგოგი

34 ზიტა ცქვიტინიძე – პედაგოგი,სასტუმრო საქმისმწარმოებელი

35 ზურაბ გოლიაძე – პედაგოგი,სავალი ნაწილის ტექნიკოსი

36. კახა გუდავაძე – ელექტრიკოსის მასწავლებელი

37 ავთანდილ გველებიანი – ელ. შემდურებლის მასწავლებელი

38 რობიზონ ბაქანიძე – პედაგოგი, სასტუმრო საქმისმწარმოებელი

39 ირმა გოგუაძე-პედაგოგი, სანიტარულ-ჰიგიენური ნოემები და სტანდარტები

40 ცირა სვანაძე- პედაგოგი, სტილისტი

41 რევაზ მახარაძე-პედაგოგი, ელ. შემდუღებელი

42 თამარ არობელიძე -პედაგოგი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, სამართალმცოდნე

43 ვახტანგ გველებიანი- პედაგოგი, ინფორმაცის ტექნოლოგია

 

პედაგოგთა მონაცემები