ფინანსური მენეჯერი

მარინე ლომჯარია

marinelomjaria@yahoo.com

577 16 22 81