მოადგილე

ნანა ფაჩუაშვილი

დაბადების ადგლი, თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი)  ფოთი  18.03.1974

მისამართი: ოზურგეთი, კ.მეგრელიძის N61

ფაქტიური მისამართი: ოზურგეთი, კ.მეგრელიძის N61

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონის (მობ) ნომერი: 0 496 27 59 05; 577 16 22 87

ელექტრონული ფოსტა (E-mail)  nanafachuashvili@gmail.com