მისია

დაწესებულების მისიაა:

  • ა(ა)იპ  პროფესიული  კოლეჯი  „ჰორიზონტი-ს მისიაასწავლების    თანამედროვე  მიდგომების დანერგვით    მთისა და ზღვის კურორტების ტურისტული პოტენციალის  და შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, უზრუნველყოკონკურენტუნარიანი  და კვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება და მათი დასაქმების ხელშეწყობა.

     

    დაწესებულების ხედვა და ღირებულებები:

    ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“-ს მიზანია  2020 წლისთვის ახორციელებდეს  IV-V -ე საფეხურის   მოდულურ საგანმნათლებლო პროგრამებს მომსახურების,ტურიზმის,ინჟინერიის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებით, შემდეგი ღირებულებებზე დაყრდნობით: გუნდური მუშაობა, პროფესიონალიზმი, ინოვაცია, ღიაობა, სამართლიანობის დაცვა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, თანასწორობის დაცვა.

Share Button