მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

დიმიტრი ნაცვალაძე