მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

დიმიტრი ნაცვალაძე

ტელეფონის (მობ) ნომერი: 599 61 68 11

ელ.ფოსტა -dimitrinatsvaladze@mail.ru