კომპიუტერული ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი

პროფესიული მასწავლებლები: ლევან ღლონტი, რევაზ კალანდაძე, ნანა ფაჩუაშვილი, მერაბ კვერღელიძე, თამარ ხანთაძე. მზევინარ ქანთარია

საგანმანათლებლო პროგრამის   III    საფეხური

 

 

Share Button