დირექტორი

ნანა ჯოლია

დაბადების ადგლი, თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი) ოზურგეთი, 24.07.1963

მისამართი: ოზურგეთი,სოფ. შემოქმედი

ფაქტიური მისამართი: ოზურგეთი, სოფ.შემოქმედი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონის (მობ) ნომერი:577 16 22 88

ელექტრონული ფოსტა (E-mail) nanajolia@gmail.com