დასაქმება

იხილეთ პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტის” სტუდენტების დასაქმების სტატისტიკური მონაცემები

http://horizonti.ge/wp-content/uploads/2018/10/2014-2015-წელს-პროფესიით-დასაქმებულები.docx