განვითარების გეგმები

გრძელვადიანი-სტრატ-გეგმა-ჰორიზონტი-2018-წელი-1.doc

განვითარების-ერთწლიანი-სამოქმედო-გეგმა-2018წ-1-1.doc

Share Button