გამოცდების განრიგი

ხარისხი N241 შემდუღებელი N237 სარესტორნო N235 დასკვნ.გამოცდა კომპიუტერი N238 გამოცდა დანართი სავალი ნაწილის N233 დასკვნითი გამოცდა დანართი N1, სასტუმრო საქმისმწარმ.N236 დასკვნ.გამოცდა გიდის N234 დასკვნ.გამოცდა ბუღალტერი-გამოცდა 230 გამოცდა

Share Button